Zondag 29 april 14.00 / 20.30 uur De Balie Amsterdam

Zondag 29 april 14.00 uur: De Vloer Op gaat in Verzet & Verzet- hoe ver ga jij
Zondag 29 april 20.30 uur: Gesprek Musical Soldaat van Oranje

Een unieke editie van dit populaire televisieprogramma dat in het teken staat van het spel Verzet – hoe ver ga jij?

Op oudjaarsavond gaat de deurbel. Je doet open en een gezin staat voor je neus. Zij zeggen dat ze vervolgd worden en vragen of ze bij jou mogen onderduiken. Wat zou je doen? Zou je ze onderdak bieden? Met alle risico’s van dien? Waarbij je niet weet hoe lang ze blijven?

Nu is bekend dat op 5 mei 1945 de oorlog was afgelopen maar dat wisten de mensen in die tijd niet. Wat zou je doen?

Is de vraag of je iemand bij je zou laten onderduiken niet een vraag die in allerlei variaties in ons hoofd voorbij is gekomen? Waarvan wij het antwoord niet weten maar misschien vermoeden? Zijn de mensen die ‘ja’ hebben gezegd helden? Ook als hun eigen gezin hiervan de dupe werd? Wat vinden kinderen van de risico’s die hun ouders hebben genomen? Mogen wij een oordeel hebben over mensen die ‘nee’ hebben gezegd? Wat jij gedaan zou hebben, is een vraag die wij ons gelukkig niet hoeven te stellen. Er is geen oorlog in Nederland. Wij hoeven het verzet niet in. Tenminste... niet in een oorlog. Maar waartegen verzet jij je in het dagelijkse leven nu? Wat doe jij bij onrecht? Verzet is van alle tijden en van iedereen. Verzet - hoe ver ga jij?

Peter de Baan – regisseur en bedenker van het televisieprogramma De Vloer Op – is normaal niet in voor een speciale editie maar in dit geval wilde hij er wel over praten. Er volgde een koffie afspraak in De Balie. Peter werd alleen maar enthousiaster, toen hij hoorde dat deze speciale editie gekoppeld wordt aan een nieuw bordspel: Verzet – hoe ver ga jij?

Dit spel, ontwikkeld op verzoek van Platform WO2, daagt deelnemers uit dilemma’s te onderzoeken in oorlog en vrede. Het lot bepaalt welk standpunt je verdedigt. Deze kan dus verschillen van je primaire voorkeur. Maar om het spel te winnen moet je met de meest verrassende en nieuwe argumenten komen die de anderen maar ook jezelf zullen verbazen! Je inleven in standpunten waar je niet zelf voor kiest, sluit aan bij de opzet van De Vloer Op.

In tegenstelling tot wat op de website van De Balie vermeld staat, duurt dit programma tot 17:00 uur.

Zondagavond 29 april 20.30 uur: Waarom is de musical Soldaat van Oranje al zeven jaar lang uitverkocht?

Een College Tour-achtige setting in de Salon van De Balie over het succes van de musical De Soldaat van Oranje met de producent / initiatiefnemer Fred Boot en fotografe / schoondochter van Erik Hazelhoff Roelfzema (de Soldaat van Oranje) Patricia Steur . De musical raakt iets waardoor het al 7 jaar is uitverkocht en mensen terugkeren voor een verhaal over Verzet.

Waarom is de musical Soldaat van Oranje al zeven jaar lang uitverkocht? Ja, het is een spektakel maar andere musicals zijn dat ook. Alleen zijn die niet al zeven jaar lang zo’n gigantisch succes wat alsmaar voortduurt. Aan wat voor verlangen of behoefte beantwoordt deze musical? Wat voor waarde geeft het de samenleving? Wat maakt het zichtbaar?

Wat doet deze musical waardoor mensen terugkeren en het nogmaals willen zien? Waarin onderscheidt dit verhaal zich van andere verhalen? Waarom voelt jong en oud zich aangesproken? Hadden de initiatiefnemers en producenten dit zelf verwacht? Hebben zij het antwoord op hoe je belangrijke verhalen die onze cultuur mede bepalen vorm moet geven?

Deze vragen vormen de basis voor het gesprek met Fred Boot en Patricia Steur.

Twitter Facebook LinkedIn


Copyright 2018 | Herdenken vol Leven | Deze website wordt u opgediend door © Plate